Kung Fu Willemstad

Wat betekend Ta Chuang voor de student?

Kung Fu Willemstad heeft als basis van de school een hexagram symbool genaamd Ta Chuang. De Engelse vertaling vanuit het Chinees voor Ta Chuang is The Power of the Great. Het teken als symboliek voor het pad van de strijder. Het Ta Chuang teken komt uit het boek I Ching, ook wel genoemd “het boek der veranderingen”.

Verandering is de enige constante van ons leven. De methode en begeleiding die op Kung Fu Willemstad wordt gehanteerd helpen jong en oud om verandering te accepteren en te zien als een kans.

​​
~ Lex Coors, Leraar ~


De Kung Fu Willemstad krijger loopt door de concrete jungle, zijn geest is alert, het lichaam getraind. Iedere verandering van het beeld om de krijger heen wordt opgemerkt, niets ontsnapt aan de aandacht. De krijger is vriendelijk en zoekt geen problemen maar is voorbereid om iedere situatie in zijn voordeel te beslissen.


De Kung Fu Willemstad krijger stapt de vergaderruimte in en weet in een oogopslag wie er voor en wie er tegen zal zijn. De krijger zal met zijn lichaamshouding, gebruik van de ogen en stem, onderricht in de kunst van geestelijk oorlog voeren toe slaan op het beste moment en het meest uit de gestelde doelen behalen.

Hexagram

Ta Chuang

The Power of the Great, dit hexagram beschrijft de Kung Fu Willemstad school in termen van het stimulerend vermogen van het creatieve idee. De school staat voor de bezieling van de richting gevende kracht die het individu op het pad door het leven zal gebruiken.

Bovenste tri gram: CHÊN De Donder komt op van beneden, schokt de dingen en wakkert ze aan.
Onderste tri gram: CH'IEN De kracht van de hemel strijdt onafgebroken en onvermoeibaar voort.

Bovenste tri gram: Schok
In schok worden dingen ertoe aangezet om tevoorschijn te komen. De donder komt op van beneden en schokt de dingen en wakkert ze aan. Schok doet nieuwe activiteiten ontkiemen en is het begin van de halve cirkel van Yang. Ontspruitende ideeën banen zich een weg vanuit de diepte, het begin van het houten moment. In schok worden de dingen ertoe aangezet om tevoorschijn te komen.

Onderste tri gram: Kracht
De kracht van de hemel strijdt onafgebroken en   onvermoeibaar voort; Hemellichamen volharden in hun aan. Kracht is het midden van de halve cirkel van Yin en voltooid het vormende proces. In kracht houden de elementen elkaar in de greep en worden duurzame verhoudingen geschapen.

Het kern hexagram
De binnenste vier lijnen van het hexagram vormen samen de tri grammen openheid en kracht. Openheid & Kracht staan voor de innerlijke aspecten van de Kung Fu studie.

Openheid op de Kung Fu school is een van de aspecten die een snelle groei bevorderd en de kans op negatieve gedachten verminderd. De innerlijke aspecten kracht, volharding en inzicht zijn de pijlers van de studie binnen de Kung Fu school die de student zijn verdere leven zal gebruiken tijdens sport, werk en het gezinsleven.