De student is de gezegende omdat hij altijd zal blijven leren. De meester is de betreurenswaardige omdat hij stil zal staan en binnen zijn comfort zone zich de meester zal tonen. Groot is de persoon die weet, nog groter is diegene die beseft dat een leven te kort is om te weten.

In Kung Fu bestaat er officieel geen banden systeem.  Kung Fu Willemstad heeft zich aangepast aan de westerse maatschappij waar het zetten van een doel en het kunnen aflezen van een bepaald niveau een belangrijk punt inneemt.

Voor de jeugd en volwassenen is een gradatie systeem ontwikkeld met meerdere levels van laag naar hoog afhankelijk van het geestelijk, technisch en fysiek niveau.

Iedere student staat met zijn niveau op de website vermeld en het behaalde niveau is tot twee jaar na datum uitgifte geldig. Voor het einde van die twee jaar moet de student opnieuw zijn kwalificaties bewijzen.

Banden - Jeugd

Groen

Oranje

Rood

Goud

Paars

Zwart

Levels - Volwassen

Zwarte Stip

Ook bekend als het examen van pijn en volharding. Dit examen neemt anderhalf uur in beslag.

Level 1

Na eerst het examen van de zwarte stip te hebben behaald in week een wordt het level 1 examen afgenomen. Vervolgens in week twee examen van de armen, week drie examen van de benen, week vier examen van de worpen en in week vijf het examen van het gevecht. Ieder week examen duurt anderhalf uur.

Level 2

Het level 2 examen dat bestaat uit klassieke technieken van de zogenaamde “lichte dieren” (Paard, Beer, Tijger, Kraanvogel) gevolgd door een halve dag voor de examens filosofie, gebruik van het lichaam en gebruik van de ogen om de vriendelijkheid en compassie te leren tonen als tweede natuur.

Level 3

Het level 3 examen dat bestaat uit klassieke technieken van de zogenaamde “duistere dieren” (Slang, Bidsprinkhaan) gevolgd door een halve dag voor de examens Sun Tzu, gebruik van het lichaam en gebruik van de ogen om de vriendelijkheid en compassie te leren tonen als tweede natuur terwijl misleiding en behalen van doelen voorop staan.

Level 4

Het examen van de strijder.