Onze Missie

Kung Fu Willemstad geeft les aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de training is er genoeg plaats voor ouders en familie om hun kind aan te moedigen en eventueel te helpen als zij daar behoefte aan hebben.

Het doel tijdens de training is dat de kinderen gedurende de les zichzelf ontwikkelen op fysiek en mentaal gebied, waarbij de kinderen zich daar bewust van worden.

Tijdens de les worden kinderen zich steeds meer bewust van zichzelf door stoot-, trap, werp- en klemtechnieken te oefenen. Er wordt gelet op een goede lichaamshouding. Gedurende de training is respect voor anderen en zelfdiscipline van belang.

Onze missie is om kinderen voor te bereiden op hun toekomst en ze daarbij door onze lesmethode een voorsprong te geven op hun leeftijdsgenoten.  Met voorsprong bedoelen wij zowel fysiek als mentaal:

 

  • Lichaamshouding
  • Lichaamskracht
  • Ademhalingstechnieken
  • Verbeterde concentratie
  • Uitstraling
  • Volharding

Hoe pakken we dit aan

Kinderen krijgen een sterk fysiek georiënteerde opleiding in “Chinese Boxing”. Techniek training met vuisten, ellebogen, voeten, knieën, werpen, klemmen en grondgevecht zijn onderdeel van de opleiding. Tijdens de les wordt er goed gelet op lichaamshouding en een juiste ademhalingstechniek. Kinderen leren verschillende combinaties aan die constant veranderen en worden verlengd, zodat zij nooit in “auto mode” terecht kunnen komen. Dit zorgt ervoor dat kinderen alert en geconcentreerd blijven om te begrijpen wat er van hun verwacht wordt voor de volgende oefening. De school gebruikt een methode waar zelfdiscipline wordt ontwikkeld in plaats van een methode waar discipline wordt opgelegd door de leraren.

Extra Aandachtspunten

opdrukken

OPBOUW LICHAMELIJKE CONDITIE

Lichamelijk conditie wordt ontwikkeld door trappen, knieën, ellebogen, stoten, opdruk- en buikspier oefeningen op de daarvoor bestemde trap- en stoot kussens. Bij deze oefeningen op de kussens wordt er afwisselend tempo en kracht gevraagd van de leerlingen.

Wat wordt er met bovenstaande oefeningen ontwikkeld?:

  • Kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid
  • Lichaamsbewustzijn en evenwicht
  • Psychomotorische vaardigheden, spiergevoel en spiercoördinatie
  • Reactiesnelheid, oog-handcoördinatie en behendigheid
diploma uitreiking

ONZEKERHEID

Ieder kind is in min of meer onzeker.

De één verbergt het achter bravoure, de ander toont de onzekerheid en een laatste heeft een drempelvrees die steun van de ouders nodig heeft om daar overheen te komen. Ook voor de ouders geldt in meer of mindere mate onzekerheid die te maken heeft met de natuur om het kind te beschermen tegen het onbekende.

Onze school werkt met een introductietraject waar kinderen eerst met een leraar alleen of in een kleine groep, samen met andere nieuwe kinderen werken en daarna geïntroduceerd worden in de groep.

werpen

MOTORIEK

Psychomotorische vaardigheden worden door middel van de training verder verbeterd. Psychomotoriek is de bewuste, vanuit de hersenen gestuurde beweging. Motoriek betekent vrij vertaald het samengaan van geest en bewegen. Oefeningen worden opgebouwd van gemakkelijk naar moeilijk en van langzaam naar snel.

vechten

PESTEN

Ongeveer 30% van alle kinderen wordt systematisch gepest en daarmee is het een feit dat er zeker iets is veranderd in de maatschappij.

Voorheen stopte het pesten zodra je de veilige haven van thuis bereikte; dit is niet langer meer waar want het pesten gaat nu 24/7 door via sociale media. Hierdoor loopt de druk op een kind op tot extreme waarden waarbij alle relativiteit verdwijnt en de gevaarlijke omstandigheden waar het kind in verkeert vaak onderschat word.

Je hoort ouders wel eens zeggen “sla dan terug” wetend dat zij dat zelf ook niet deden vroeger. Jammer genoeg is de natuur van de mens nog steeds gebaseerd op een alfa leider met volgelingen. Het verstoten van diegenen die net iets anders zijn om de positie van de alfa leider en de volgelingen te onderstrepen.

grondgevecht

PLEZIER

Kinderen moeten kunnen lachen, praten en plezier hebben. Het ligt aan de kwaliteit van de leraar als manager om de kinderen bij de les te houden en de doelstellingen van de dag en lange termijn te behalen.

oefeningen

LUISTEREN EN ONTHOUDEN

De Kung Fu school hanteert een lesmethode waarbij de opdracht constant veranderd en wordt uitgebreid. Door deze methode leert de student om aandachtig te luisteren en de opdracht om te zetten in psychomotoriek met als gevolg ontwikkeling van het concentratie vermogen.

springen

EVENWICHT

Een goede balans tussen lichaam en geest draagt bij tot een gezond en gelukkig leven.